Loading...

Smoked Chicken Fillet

200 ~ 250g/piece

20.000 đ/100g

Danh mục sản phẩm

Loading...

Sản phẩm hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này